Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

сряда, 17 ноември 2021 г.

Глава 1: Колелото на Живота

 

Глава 1:                 Колелото на Живота

Физическото тяло е свързано с цялата материя и то е ключът – чрез тялото ние влизаме във видимата Природа, за да се ползваме от нея.”,  Петър Дънов

Като човешки същества, живеем и се проявяваме едновременно в три сфери: физическа, ментална и духовна, които са изпълнени с Eнергията на Живота. Всеки един от нас се ражда и идва на Земята с определена енергия и потенциал, които му предстои да осъзнае, усвои, приложи и развие. (стр.28,157,170)

Жизнената енергия, която протича през телата и дава живота ни, е три-съставна: Енергията на родителите, формирана по време на зачатието и „инвестирана” в нашето Его; Личната възприемаща енергия – Енергията на Душата – есенцията на нашето Аз, съхраняваща най-ценната информация от нашето съществуване; и Енергията на Духа, дадена ни да открием и осъществим потенциала на енергиите и талантите, вложени в Същността на нашата Душа. Тази енергия се управлява от Седемте сили на Живота, които  контролират човешката природа. С появата си в живота човек трябва да опознае, използва и развие в себе си енергиите на тези сили (Фиг.1: Колелото на живота):

·         Базисна (първична, Земна) сила, (стр.173)

·         Сакрална (есенциална, Душевна) сила, (стр.175)

·         Слънчева (Духовна) сила,  (стр.184)

·         Сърдечна (емоционална, чувствена) сила, (стр.171)

·         Интуитивна (възприятийна, сензорна) сила, (стр.179)

·         Ментална (умствена и психична устойчивост) сила, (стр.177)

·         Съзнателна (интелектуална) сила. (стр.182)

Девет са циклите на Жизнена енергия, в които ние изучаваме Седемте сили на Живота и проявяваме нашата същност едновременно в три  измерения: физическо, духовно и ментално, в трите нива на осъзнатостта ни: Подсъзнание, Съзнание, Свръхсъзнание. Десетият е Съвършенството - Бог.  (стр.15,36,38,99,102,132,144,196)


Жизнената енергия, циркулираща в телата ни и движеща всички наши физиологични процеси. Енергията на духовното ни проявление. (стр.17,18,21,37) Енергията, съдържаща се в Егото и управляваща „страстите”, т.е. настройката ни към живота. Енергията на възпроизводителната, творящата сила. Качеството на изявите на нашата същност, зависи от Съзнанието, с което използваме  енергията, която ни е дадена при раждането, енергията, която придобиваме в Живота и нашата собствена есенциална енергия.
управлявано от Бъбречната функция, (стр.95) и присъщо на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната система. Движението изразява протичането на енергията в нашето тяло, но и нейната изява: трансформацията, приложението, трансцедентността, подвижността на енергията при нашето физическо, духовно и ментално проявление. Движението се поражда от Енергията - движещата сила в живота ни, и се проявява и като импулс, мотивация, стимул, желание, опознаване, избор, действие и т.н., за да създаде, развие и реализира Личната ни сила. (стр.91,173)


 управляван от Далачната функция. (стр.121) Защитните сили на тялото, духа, ума, психиката. Това ниво на проявление можем да определим с поговорката: „Здрав дух, здраво тяло”. Качеството на защитните ни сили зависи от: начина, по който изработваме отношението си към околния свят; усилията и усърдието, които влагаме в нашата изява; усета ни за принципите на здравословния баланс; начина, по който управляваме и се справяме със страховете; изборите, които правим за нашето благополучие: храна, жизнена среда, психични, умствени и физически занимания. Това ниво измерва нашата устойчивост на неблагоприятните външни фактори и въздействия. (стр.86,91,180,185)


 управлявано от Стомашно-жлъчната функция. Начинът, по който възприемаме, разбираме и усвояваме елементите и даденостите на живота. Качеството на изявите и отношенията ни на духовно, материално и социално ниво. Амбициите, апетите, мотивацията, желанията и стремежите, които ни водят към едно или друго проявление на нашата същност - нашите характер/дух/разум, решенията и избора на храна/средства/методи, чрез които постигаме целите си.  На това ниво се учим да управляваме материалната сфера от живота, но и да се проявяваме в обществото. (стр.90,108,125,173,175,177,179).
или Чернодробната функция и отделителната система. Освобождаване от ненужното (отпадните, отровни вещества, чувства, мисли, спомени или постъпки). Управление на емоциите, с които възприемаме и реагираме на околния свят. Изработване на чувствителност, сетивност, усещане за нещата, повишаване на интуитивните ни сили и възприятия. Изучаване на „закона за свободното получаване и даване”. Качеството на кръвта ни, съхранявана в черния дроб, зависи от чистотата, която поддържаме в нашето тяло, в нашите мисли и чувства. (стр.32,38,52,89,92,104,152,171,174,178).
на Сърдечната дейност, осъществявана чрез кръвоносната система и управлявана от Сърдечния пулс: отдаване на енергия, топлина и хранителни вещества, тонизиране, снабдяване. Споделяне, служене, усърдие, грижа, ритъм, режим, постоянство. Хармонизация на Душевната енергия, свързване с Духовната сила, балансиране на двата енергийни потока Ин и Ян. Възприемане и отдаване на Любовта.  Осъзнаване на Интуитивната  сила, чрез сърдечен обмен и взаимоотношения. (стр.17,89,90,114-117,133,171,173,176,179,183).
 или функцията на Белиге дробове. Зареждане с кислород и съхраняване на прана - Жизнената енергия на въздуха. Пречистване на организма от вредни газове. Възприемане на висши енергии, мисли и Светлина от Етера. (стр. 135) Самоусъвършенстване, разсъждение, учене. Пречистване и укрепване на Ума и психическата енергия. Свобода на мисълта. (стр.38,172,180)
регулиран от хормоналната дейност. Синтез на хранителни вещества, елиминиране на токсини. Подхранване и грижа за тялото/за другите /за цялото. Обмен на блага и опит. Повишаване на съзнателните  способности,  опознаване на мъдростта, подобряване на самоконтрола, чрез осъзнаване на взаимовръзките с цялото. Приложение на уменията. (стр.39,43,69,70,88,102,106,137,144,177,183)
 чрез съвместната дейност на Ума, Съзнанието, Бъбреците и Нервната система. Способността да подхранваме и използваме потенциала си, да обновяваме ума и тялото си, да създаваме, да се концентрираме, постигнати чрез неутрализиране на негативната страна на нашето Его. Генериране и зареждане с  енергия. Овладяване и хармонизиране на трите нива на съзнание. Прилагане на Волята, на Любовта, на Съзнателната сила. (стр.80,99,144,171,182,184,196)

Деветте цикъла на проявление на Жизнената енергия протичат в телата ни като естествено извършвани физиологични процеси. Забележителен е фактът, че нашите клетки с лекота възприемат различните прояви на Жизнената енергия и извършват физиологичните си функции без каквото и да е усилие, дори и без да е необходимо нашето съзнателно участие. Важно е да се отбележи, че клетките в нашето тяло декларират такова Съзнание като материални носители на Жизнената Енергия. (стр.18,92,94,191)

В житейските сфери обаче, все още не сме успели да постигнем такова съвършенство и хармонизация на съзнателността си, което рано или късно се отразява и на съзнанието на нашите клетки. Това се дължи на факта, че за разлика от клетките, ние притежаваме Свободния избор и съзнателността ни зависи от това, кой взима решенията: Егото, Ума или Сърцето? Ето защо, е важно да преценяваме, какво мотивира нашата осъзнатост (мисъл и действие): рН-стойността на телесните ни течности, контролираща Подсъзнанието– нашият информационен резервоар (стр.36,45,70,102,112,144,149,182);   Умът, управляващ Съзнанието (уменията ни да работим с различните нива на Познанието) (стр.27,69,88,99,114,144,146,177); или Мъдростта, пазеща порталите към Свръхсъзнанието, чрез силите на  Любовта, Истината, и Справедливостта. (стр.157,170,175,196)

Например, материално-социалната сфера на нашето проявление, често се явява ключовият „капан” по пътя към по-нататъшното ни усъвършенстване в Сърдечната, Интуитивната и Менталната сфери, в зависимост от степента, до която  допускаме материалният стремеж да обсебва Съзнанието ни. (стр..148,190,192)

Накратко ще разгледаме четири основни, или по-скоро контрастиращи, аспекта, наблюдавани в разбирането и подхода към материално-социалната сфера, които оказват съществено влияние върху нашето емоционално, ментално, духовно и физическо здраве, но и върху Съзнанието ни: 

·         Силен стремеж за материални придобивки, предизвикан от чувство на страх от „недоимък”. Често тези стремежи и страхове са онаследени от рода, семейството или в дадена обществено-социална група, без да е налице заплаха от недостиг или липса на материално обезпечение. Обикновено хората, водени от този стремеж, не подбират методите и средствата, а често не полагат и необходимото усърдие за постигане на целта, което, от своя страна, води до загуба на ценна жизнена енергия и здравословен разсъдък. Грижата за здравето остава последен възможен приоритет, и на влошеното здраве и пропуснатите възможности в живота, се гледа като на „изкупителна жертва” по пътя към целта. Такъв подход „затваря” вратите към личностната реализация и свободното протичане на Жизнената енергия в живота и телата ни. Някои от методите за преодоляване на това състояние са: опознаване и преодоляване на страховете; предприемане на конкретни последователни действия за усвояване на необходимите знания и умения; освобождаване от излишните страхове, апетити, амбиции и желания; свободно приемане и отдаване. (стр.27,33,69,150)

·         Силен материален стремеж, наложен от стремежа към постигане на успех в обществото. Такива инициативи изразходват огромно количество психична и мозъчна енергия, а грижата за здравето, баланса и хармонията в личностните отношения и в живота остават на заден план. На практика, успеха в материалната сфера се реализира за сметка на за сметка на умствената и съзнателната прояви, разхищавайки ценностите на Сърдечността, Душевната и Духовната сили. В усилията си да осигурят всички възможни блага за семействата си, хората, подвластни на такъв стремеж, често поемат риска да лишат поколението си от възможността и мотивацията да усвояват практически ценни умения. Именно съзнателното овладяване, опит и боравене в материалната сфера, дава умения и знания за  преодоляването и устояването на трудните житейски ситуации. (стр.152,160)

·         Добър материален баланс, постигнат въз основа на стремеж към професионално израстване. В това направление, веднъж постигнали материално и социално удовлетворение, хората често поставят кариерата на първо място, придържайки се към значимостта на своя статут, не рядко за сметка на някои здравословни и хармонични аспекти от живота. (стр.149,189)

·         Свободно и успешно боравене в материалната сфера, постигнато без чувство на обвързване с придобивките или крайния резултат. Материалната сфера се усвоява по пътя на себереализацията, чрез осъзнато служене на другите, като: грижа за семейството, за семейните ценности, за обществото, за знанието, научните открития, с ентусиазъм, посветеност, др. Този аспект от материалната сфера е мечтаната степен на проява и реализация, която често смятаме, че е достъпна само за „избраните”. На практика, това умение се  развива, чрез надделяване на Духа над Егото в материалната изява, чрез търпение, усърдие и системно самоусъвършенстване в житейските сфери,  при строг контрол и чистота на мисълта, емоциите, действията.  (стр.32,148,189)

На практика, от способността ни да възприемаме и прилагаме дадените ни знания и възможности, но и дарбите и талантите заложени в самите нас, зависи и степента на успеха ни, т.е. качеството на нашия живот. Често неуспехите, житейските препятствия и болестите ни карат да си мислим, че енергията ни е блокирана от външни фактори, без да осъзнаваме, че тези изпитания са част от пътя, по който нашият свободен избор ни е отвел. Фиксираме се върху целта на нашия стремеж и не осъзнаваме, че успехът и щастието, които очакваме са в извървяването на самия път към тях. (стр.29,86,156)

Благополучието в живота ни, зависи изцяло от свободното и осъзнато протичане на жизнената енергия в трите сфери на нашето съществуване: физическа, духовна и ментална. Усещането ни за жизнената енергия e най-силно, когато тя се проявява на физическо ниво като бодрост и енергичност, или отпадналост и умора. На ментално ниво, усещаме жизнената енергия като задоволство или неудовлетвореност, като радост или тъга. Осезанието ни за Духовната изява на жизнената енергия е все още слабо, но усещането идва като внезапен порив да се учим, да помагаме, да творим, или като депресия и отчаяние. Има моменти, когато несъзнателно допускаме Подсъзнанието да управлява нашите действия и мисли, възприемайки погрешно, (или не), сигналите му, като „интуитивен инстинкт”. Подсъзнанието „заснема” и запазва нашите знания, спомени и стереотипи на изживяни емоции, опит, поведение, негативни прояви, страхове, социално-психологически норми и неосезаеми форми на външни въздействия. Ако позволим на „негатива”, проникващ от Подсъзнанието, да превземе Ума ни, рискуваме да заключим съзнанието си в определени сфери на нашето съществ
уване
, предимно на емоционално, материално или ментално ниво.
В такива моменти отказваме да се освободим от страховете, амбициите и предразсъдъците, от остарелите схващания и норми,  и просто не можем да продължим напред. Така блокираме Жизнена си енергия и силите на Интуицията, Разума, Духа и Сърцето, което усещаме като психически, физически, умствен или материален застой. (стр.36,37,102,114,144,156,192,197)

Време е да осъзнаем факта, че нашите клетки служат на Висшия Разум и ни възобновяват и даряват здраве и жизненост, когато сме добри проводници на Любовта и създаваме хармонични условия в живота си. Но заболяват, когато попаднем под властта на разрушителните емоции и страсти. Ако се опитаме да разберем закона на Любовта, който управлява нашите клетки, ще осъзнаем, че поемаме риска безвъзвратно да прекъснем нишките на Живота, когато злоупотребяваме с енергията на Любовта. За да можем с радост да „караме” Колелото на Живота в материалната сфера, без да излизаме от Жизнения път, е достатъчно да демонтираме помощните колелета на привързаността си към придобивките и крайните цели, и да балансираме с Интуицията и Сърцето - свръзките на Любовта. Като Децата! (стр.15,27,29,,32,37,42,57-58,86,92,99,131,147,148, 153,157,159,160,190)  

Ако се престрашим, Колелото на Живота, ще ни отведе в Четвъртото измерение - на Сърдечната изява, където в обятията на необятния творящ Дух, освободената ни Душа се проявява в неограничения си потенциал. (стр.13,90,171)  Плодотворното взаимодействие на нашия Дух с нашата Душа хармонизират двата потока на Жизнената енергия, които поддържат и възобновяват Живота в телата ни, укрепвайки здравословния баланс на нашето ЦЯЛО.(стр.18,37,42,157) Настоящата ни задача е да открием пътя към животворната Сърдечна сфера. (стр.132,153,,196)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени