Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

сряда, 17 ноември 2021 г.

Глава 2: ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ

 


                             (Фиг.2: Ин и Ян)

 

Глава 2:                Жизнената Енергия

И БЛАГОТВОРНИТЕ СИЛИ НА ПРИРОДАТА

„Ако отворим центъра на костилката на един плод, за да разберем кое стимулира
нейното покълване в почвата до израстването на дървото и раждането на плода,
там, в този Център, ще открием едно НИЩО.”

Робърт Тисеран

„Ако искате да разберете Вселената, мислете за нея като Енергия, честота и трептения.”

 Никола Тесла

 „Материята е кондензирана енергия. Енергията е кондензирана светлина. Светлината е кондензирана Мисъл. Мисълта е кондензирана Любов. Любовта е плод на Духа. А Духът е първичната проява на Бога. Бог е изявление на абсолютното, непроявеното.”

Петър Дънов

Жизнената енергия е тази, която създава Живота. Тя е израза на Всепроникващия и Всесъществуващ Дух, който съдържа в себе си проявения и непроявения живот.  Жизнената енергия, наричана още „прана”, „чи” или „ци”, не може да бъде видяна или докосната, но резултатите от нейното съществуване и действие са навсякъде около нас. Най-осезаемата й изява е чрез четирите вида материя: огнена, твърда, течна и въздушна. 

Жизнената енергия се проявява, чрез взаимодействието на двете животворни природни сили: Ин - потенциала (творческата мисъл) и Ян -действието (реализацията на потенциала). Когато Ин и Ян са в баланс, тогава се поражда искрата на Жизнената енергия, създаваща живот, който протича по ръба на изключително тясната граница на взаимодействието по между им. Жизнената енергия е тази, която кара семенцето да се превърне в растение, като пуска корени надолу в земята (ин) и кара стеблото и листенцата да израстат нагоре (ян). От качественото взаимодействие на двете природни сили - Ин и Ян, зависи качеството на проявената Жизнена енергия. 

Жизнената енергия е тази, която балансира противоположностите, за да прояви и реализира Живота. Колкото по-балансирано и хармонично е взаимодействието между двете природни сили Ин и Ян, толкова по-силно е магнитното поле, което произвеждат, т.е. толкова по-устойчива е проявяващата се Жизнена енергия. Колкото по интензивно и нехармонично е взаимодействието между двете сили, толкова по-силно е електрическото поле, което произвеждат, т.е. толкова по-силна, но небалансирана е Жизнената енергия, което може да доведе до нейното изтощаване.


Всичко е във ЗАКОНА. Извън Закона нищо не може да съществува.

Из Изумрудените скрижали на Тот Хермес Трисмегист

За да поддържа баланса на взаимодействието между Ин и Ян, Жизнената енергия контролира двете сили, проявявайки се в природата според универсален хармоничен закон. Всеки процес и всяка енергия и материя, жива и нежива, са подчинени на този закон, за да може Жизнената енергия да се проявява и протича по възможно най-безпрепятствения и хармоничен начин. Така, както водата намира най-прекия и притегателен път между камъчетата. Животът ще съществува, докато благотворните сили на Жизнената енергия, Ин и Ян, са в непрекъснато взаимодействие да го потенциират и реализират. (стр.93,94,131-132) От качеството и силата на Ин, зависи качеството и силата, която Ян трябва да прояви: ако Ин бездейства, Ян ще трябва да свърши цялата работа, за да може да има проявление на нещата; (стр.27,44,37-38) но, ако Ин не уравновеси неограничената действена енергия на Ян, резултата от дейността на Ян може да е разрушителен. (стр.20,29) Ако Ян е в застой, потенциала на Ин ще нараства, но няма да може да се прояви, да се реализира творческата енергия, което ще създаде неуравновесено напрежение. (стр.35,57-58)

Жизнената енергия ще спре да се проявява, там, където хармонията е необратимо нарушена, но въпреки това ще запази информацията от своето съществуване. И когато Исус Христос казва от името на Отца си:Който яде от моя хляб (моята плът - Ян) и пие от виното ми (моята кръв - Ин), ще има Живот Вечен”, е в смисъл на: „Който живее в Моите Истина, Вяра (Мъдрост) и Любов – Божественото проявление във физическата, менталната и духовната изява на Човека  (Ян) и пие от Божествената Мисъл (Ин) – ще има Живот Вечен.” (стр.17,18,22)

 

Ин и Ян в Природата

Често определяме Ин и Ян, подобно на положителния и отрицателния заряд на батерията. Като женското и мъжкото начало - двете противоположности, които взаимно се допълват, за да създадат ЕДНО ЦЯЛО. Някои определят Ин и Ян, като добрата и лошата страна на нещата. На практика двете сили са толкова зависими една от друга, че трудно може да се определи, коя е „лошата и коя добрата”, освен това и двете са жизнено необходими. Ето защо, едно такова „разделение или разбиране на нещата”, често води до нездравословни резултати и отключва Деструктивната енергия. 

Двете природни сили се проявяват различно. Ян ще открием в огъня, във високите планини, в топлото лято, в гръмотевичните бури. Ин ще открием в дълбоките и спокойни води, в полята, в топлия есенен дъжд, в тихата и студена зима. Въздухът е Ин, Земята е Ян. Двете сили преминават една в друга, или преобладават по време на смяната на годишните сезони. (стр.21,94)

Ин и Ян могат само взаимно да се потенциират, балансират, успокояват или активират, но не могат взаимно да се неутрализират.

Така както дъжда (ин) не може да неутрализира жегата (ян), а може само да разхлади въздуха (баланс). Така и жегата (ян) не може да неутрализира дъжда (ин), от чиито изпарения (ян) ще се образуват облаци (ин), които пък ще създадат нови условия за дъжд (ин). Вятърът (ян) може да издуха облаците (ин), но не може да ги накара да се изпарят, както земята (ян) може да поеме водата (ин), но с топлината си ще я накара да се изпари (потенцииране).

Качественото взаимодействие между Ин и Ян е толкова необятно, колкото неизброимо е разнообразието на проявената материя и енергия във Вселената и в живота на Земята, плюс непроявения потенциал, за който все още не знаем. Всяка материя - жива и нежива, съдържа частици, определящи качеството на протичащата, или проявила се Жизнена енергия. Така например, от облика и качествата на един камък, можем да определим каква е била Жизнената енергия, протичала по време на неговото формиране - колкото "по-висша" и силна е била тази енергия, толкова по-красив и магнетичен е камъка, т.е. толкова продължителни, хармонични или интензивни са били взаимодействията на вятъра, огъня, водата и земята. „От посоката”, в която Жизнената енергия циркулира, се определят нейните конструктивни и деструктивни прояви. В това отношение ТКМ - Традиционната китайска медицина определя пет природни елемента - носители на Жизнената енергия, чрез които тя се проявява в телата ни: Земя, Метал, Вода, Дърво и Огън.

Таблица 2: Взаимодействие на Ин и Ян енергиите чрез Петте земни елемента според ТКМ:
Всеки един от тези пет елемента регулира енергиите на петте склада - петте основни органа в нашето тяло, чието взаимодействие е основополагащо за лечебната концепция на ТКМ. В подобно съотношение са разпределени и четирите управляващи елемента на зодиакалните знаци в астрологията, които са: Земя, Огън, Въздух и Вода, чрез своите специфични сезонни прояви. Чрез тези природни (земни) елементи в нашия организъм, Седемте жизнени сили овладяват потоците на Ин и Ян енергиите, за да проявят нашата същност в Колелото на Живота
. (стр.13,93) За да придобием по-добра представа за елементалното взаимодействие в телата ни, ще обединим концепциите и научните познания на ТКМ, астрологията, алхимията и съвременната медицина, чрез шестия елемент на Въздуха в следната схема: (стр.12,18,21,24,25,93,190)

Фиг.3: Ин и Ян енергиите проявяващи се чрез Петте елемента в човешкия организъм, движени от Шестия елемент - Въздуха:

Покачващата се Земна Ян енергия, управлявана от трите основни Ин-Ян двойки органи: Черен дроб - Жлъчка (елемента Дърво) и Далак-Стомах (елемента Земя), поддържащи Сърдечната дейност чрез Тънките черва (елемента на Огъня) – Червен триъгълник. Синият триъгълник е на Спускащата се Ин енергия, чрез елемента Въздух, управлявана от Ин-Ян двойките органи на Бъбреци-Пикочен мехур (Вода) и Бели дробове-Дебело черво (Метал), с помощта на Ян-органа на Щитовидната жлеза – затопляща и охлаждаща елемента на Въздуха, и потенциираща агрегатната трансформация чрез Перикарда. Схемата разкрива рядко забележими взаимовръзки: ключовата роля на Жлъчката за здравето на Белите дробове и Сърцето, и на Стомаха за функцията на Щитовидната жлеза, но също и функционалната зависимост на Черния дроб и Далака от дейността на Пикочния мехур и Дебелото черво. Взаимодействието Сърце (Ян-Огън) - Бъбреци(Ин-Вода), поддържано от Тънките черва и елемента на Метала е „електро-магнитният двигател” на телесната енергия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени