Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

сряда, 17 ноември 2021 г.

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

АлхимиЯ на АпогеЯ

ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!

  посланието от корицата

 Книгата, която Ви предстои да разлистите, се появи в отговор на Седем-годишното ми търсене и изследване на причините и лечението на рака. Това мое разследване започна, когато и за изненада на лекуващите лекари установих, че повечето от хората с рак, с които ми се налагаше по една или друга причина да общувам, започваха скоро да се подобряват. Наръчникът бе съставен точно за месец, сякаш под Нечие наставление свише, което не ме остави на мира, докато не завърших книгата. Това ме „сполетя” точно година преди глобалната заплаха, наречена „Корона-вирус”, да плъзне по Света и да го завладее. Настъпи време, в което всеки един от нас е заставен спешно да наложи хигиена на мислите, на съзнанието, на чувствата, и на отношенията си към самия себе си и другите, за да съумее да съхрани здравето и живота си и тези на близките си. Никой не се ражда имунизиран срещу провокациите на живота, но благодарение на тях градим имунитета си, чиято устойчивост е лично наша отговорност. Ако днес приемем една лъжа за истина, само защото е завладяла ума ни, без да я изпитаме със сърцето, разума и съзнанието си, то утре собственото ни разбиране за самата истина вече ще я възприема като лъжа. Животът може да ни прости всичко, но отхвърлената истина е непримирима и винаги се връща, за да отваря очите ни, докато не се научим да виждаме.

 Настоящата Книга на Здравето съдържа актуална и практическа интерпретация, разбираем и изчерпателен „превод на изгубеното значение“ на някои от често цитираните древни текстове, като: едни от най-популярните древногръцки митове и легенди, някои основни принципи на Сътворението и Живота на Земята, залегнали в Библията и в Херметическите скрижали, философията и лечебните техники на древната китайска медицина - същите, прилагани по-рано в Древен Египет и в Индия, но също и от древния тракийски първосвещеник на учението за безсмъртието и лечител Залмоксис, чиято концепция „Излекувай душата и тялото ще се излекува само“ е последвана от основоположниците на съвременната Медицинска наука - Хипократ, Аристотел, Авицена. Оригиналният текст на книгата пристигна на български език, но по-нататъшният едновременен превод на/от английски и немски дава по-богато разбиране на прочита на Скритото Познание – благодарение на различните нива на възприятие на разноезичните народи.  

Наръчникът, съставен под формата на уникален „цветен буквар”, съдържащ изобилие от формули и таблици на жизнените субстанции, ще ни даде отговорите на много житейски, общочовешки, всекидневни и дори банални въпроси, които често ни вълнуват. Ще ни разкрие как сами предизвикваме и заключваме разрушителните стихии в себе си, активирайки болестните процеси, и причинявайки дори климатичните промени и природните бедствия. Книгата ще ни помогне да отключим застоя на енергия в живота ни и да освободим по един или друг начин, нашето Его и нашата същност от предразсъдъците, страховете, заблудите, ограниченията и болестните състояния. Докато не повишим чистотата и вибрациите на съзнанието си, за да възприемаме правилно енергиите и Любовта, които Висшият Разум ни изпраща, ще се налага да живеем „под карантина”, оставайки с “малката надежда”, че принципът „всяко зло за добро” ще подреди и излекува живота ни.  

Наръчникът разглежда по един актуален начин посланията на древното астрологично познание за Зодиака, за да разкрие личната мисия на всеки един от нас и космическите отговорности, които носим във всеки един момент от своето земно съществуване.  

Това Ръководство ще ни накара да се впуснем в търсене на „Философския камък”, който преобразува желязото в злато, дарява сила, изобилие и безсмъртие, и лекува всяка болест. Тайните на АлхимиятА**** ще активират чудотворното преображение на Вашето Аз. 

 

"И ако ни е дадено да управляваме собствения си организъм, то както бихме могли да  разширим съзнанието си и да променим житейския си мироглед, така би трябвало да сме напълно способни да коригираме и физическото си зрение.  Така и в търсене на пулса на изгубената истина, бихме могли да хармонизираме собственият си сърдечен ритъм. ...Достатъчно е да Опитаме, като приложим известна доза Усърдие, подправено с Добра воля и капчица Чиста Любов... Всеки път, когато отваряте тази книга, ще получавате все по-нови и по-мъдри познания, които ще Ви помагат да се подобрявате, реализирате и усъвършенствате.

София, юли, 2020"

Преглед на пълното съдържание на КНИГАТА

Бележки към въведените понятия на корицата

*Апогей е термин на географската наука, с който Астрономията обозначава най-отдалечената гравитационна точка на небесно тяло – обикновено Луната, някоя планета, спътник или сателит, движещо се в орбита около своето Слънце или друга гравитираща планета.  Например, когато Земята е най-отдалечена от Слънцето е в своя Апихелий спрямо него. Това събитие се случва малко след дните на слънцестоене, когато от гледна точка на земните жители Слънцето е най-високо на небосклона по обедно време. Тогава, често казваме, че „Слънцето е в своя Апогей”, защото знаем, че е настъпил моментът, от който ще започне да се снишава над хоризонта, сигнализирайки, че „Лятото започва да търси своята Есен”.

За целите на нашето изследване ще използваме термина „Апогей” в смисъл на върховата точка на личните жизнени и творчески сили, житейските постижения и степента на реализираните стремежи. В буквален смисъл понятието означава „най-отдалечен от Земята”. А в смисъла на Наръчника – състоянието, в което земните и битови тревоги не биха замъглили нито съзнанието, нито настроението, нито мечтите и успехите ни, защото ние вече разполагаме с решения за проблемите и имаме достатъчно въздух, за да се гмурнем в морето от изпитания.

**Развитие на цивилизацията. Днес прилагаме измерването на човешкия живот като „високо-технологична оценка на социално-икономическата еволюция и научно-техническия напредък на нациите”, и пропускаме да забележим факта, че качественото измерване на земния живот е въведено още преди възникването на самата човешка цивилизация.

Критериите на едно такова „древно” измерване сочат, че показателите на умственото, интелектуално, техническо и битово развитие, могат да бъдат напълно пренебрегнати при наличието на духовна бедност, душевно невежество и безсърдечност, тоест при една неуравновесена социална, културна и политическа среда, управлявана от религиозна мизерия.

Херметическият принцип „Каквото горе, това идолу” подсказва, че колкото по-извисен и богат е човешкия дух, толкова по-чиста и плодородна е неговата душа, но и толкова по-качествена и усъвършенствана е неговата материална изява. И обратно, колкото по-натоварена е една душа с грижи и страдания, породени от неестествено култивираната й привързаност към материята, толкова по-слаб и безсилен е нейният дух в материалната реализация.

Например, в древноегипетската митология за сътворението и управлението на живота на Земята, базирана на херметическото учение и принципите на  безсмъртието, според качеството на земния живот се определя и качеството на задгробния. Ключов момент в това учение е краят на пътуването на душата през подземното царство, когато Изида – богинята на плодородието и възкресението, претегля душите на везна в „Залата на двете истини”. Нейната мерна единица за тегло е перо от Маат - крилатата богиня на истината, справедливостта, баланса и хармонията. Ако душата е по-тежка от перото, не може да премине в Царството на Вечността и е връщана обратно от своите „теглила”. Някои изследователи стигат до извода, че произхода на това учение, превърнало се в „религия на върховенството” в Древен Египет в периода 4000-3500 г. пр. хр., датира още от преди 50 000 години

***Талант – търговска мерна единица за тегло в античността, оценявана с нейната равностойност в благороден метал или парична единица. В Библията понятието „талант” се използва тризначно – като мерна единица за тегло, като парична единица и в смисъл на дарба, качества, умения – т.е. разменна единица за търговски, паричен и интелектуален обмен.

****Алхимия е името на древната наука за трансформиране на обикновените елементи в техните висши проявления. Алхимията често погрешно е свързвана с магия и тъмните сили, но ние дължим постиженията си в медицината и всички други области на съвременната наука благодарение на Висшето познание на Алхимията, което води световните цивилизации към просперитета от самото начало на човечеството.

Злочестата й популярност се дължи не на друго, а на факта, че същите тези сили, от незапомнени времена, полагат неимоверни усилия да придобият „плодовете на Висшето познание”, използвайки за разменна монета страховете на невежата човешка душа. В тази борба за надмощие настъпват и икономическите, социални, политически, религиозни и културни кризи, съпътствани от масови неизлечими заболявания и пандемии. В такива моменти именно невежеството и страховете подлагат на изпитание устоите на цивилизациите. 

Висшият Разум никога не би допуснал да бъде овладян от низши страсти, и без значение дали една цивилизация напълно ще се самоунищожи и изчезне от лицето на Земята, Висшето познание винаги се връща, за да учи и води човека в неговото земно съществуване

 

Част І КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

част І

Част І:     КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

 

 Днес, Качеството на Живот се измерва статистически в редица жизнени аспекти и безброй техни показатели: социални, икономически, технологични, психологични, здравни, емоционални, интелектуални, културни и т.н.

Независимо от безбройните критерии, с които сме склонни да измерваме и определяме Качеството на Живота, хармонията и баланса са може би най-важните знаци на благополучието в днешно време. Балансираният начин на живот, с хармоничен режим на взаимоотношения, хранене, движение, работа, релаксация и почивка, поддържа хормоналния баланс и добрия тонус на всички органи в нашия организъм. Дори и да не си даваме сметка за това, на практика:

Способността ни да постигаме добра концентрация в дейностите, които извършваме, да сме енергични, здрави и в добро настроение, са показатели за добро Качество на Живот.

Качеството на живот е строго индивидуално понятие, което често зависи от: начина на живот, който водим; навиците, които сме си създали; вида и качеството на храната, която консумираме; средата, в която живеем, работим и почиваме; но и начина по който възприемаме и реагираме на себе си и на околния свят. Важна роля играят и разбиранията, които сме възприели или наложили като модел на мислене и начин на живот, и понякога или по-често се превръщат в капани за нашето благополучие. Свикнали сме да измерваме успеха в живота си, чрез личностното положение в обществото и семейството, но и чрез материалното състояние. Тъй като нямаме универсална единица за измерване на благополучието, често използваме обективното сравнение на успеха на едни с неуспеха на други, като мярка на нашето субективно разбиране.

Преди всичко, обаче, съзнателно или не, определяме успеха си, чрез степента на нашето задоволство или неудовлетворение. Ето защо, най-важен  и определящ за качеството на живота си остава отговора на въпроса: 

Как си? Ето и някои простички показатели, с които съзнателно или не, често показваме степента на благополучието си:

·         настроението, разположението на духа,

·         енергията, с която вършим нещата,

·         емоционалността,

·         качеството на съня,

·         състоянието на кожата,теглото и фигурата, и др.

·         спретнатостта и външният ни вид, облеклото и подбора на цветове,

·         чистотата и аромата, които излъчваме, и др.

Каква е връзката на тези показатели с Качеството на Живота ни? 

Независимо от начина и стандарта на живот, който поддържаме, често едно физическо неразположение, като главоболието, например, може да влоши настроението и да понижи тонуса ни.  Трудно забелязваме, че ситуациите, в които изпадаме са следствие, именно от нашите предходни мисли, действия и решения. А когато се изправим пред труден момент, отдаваме неприятното събитие на случайността, лошият късмет или съдбата. (стр.32,192) Свикнали сме да автоматизираме мислите и действията си до ниво на несъзнателното им извършване, с цел овладяване и пестене на времето в ежедневието. И когато решаваме, че е време за промяна и усъвършенстване, отново се стремим да култивираме и автоматизираме новите си добри умения в навици, без да се стараем да ги прилагаме съзнателно.

Дали не считаме,  осъзнаването за досаден и трудоемък процес, с който си губим времето?!  Ако се върнем към праисторическия човек, довел ни до днешния социално-икономически разцвет след десетки хиляди години на усърдие – то това безспорно е така! Но ако погледнем само стотина години назад, ще видим, че точно няколко мига на осъзнаване са създали електричеството, осветлението и безжичния пренос на данни по света. Няколко Искри на Просветление дошли след хиляди години, „прекарани на тъмно”... (стр. 36,43,47,66,114,159,161,170,190)

Ако умеем да виждаме и осъзнаваме причинно-следствените връзки, които мотивират нашите мисли, действия и решения, ще открием, че животът ни се управлява от далеч по-възвишени енергии и сили. Те често ни „създават проблеми”, когато съзнателно или не, се опитваме да ги сведем до нашето ниво на възприятие и разбиране,  вместо да изкачим няколко стъпки по Съзнанието си нагоре, за да достигнем знанията, които ни носят. (стр. 13,37,114,156)

Например, за да диагностицира дадено неразположение, съвременната медицина измерва определени биомаркери на кръвната картина, а Традиционната Китайска Медицина (ТКМ) разглежда външния вид и емоциите на пациента. Докато модерната медицина констатира заболявания с помощта на биомаркерите, то показателите на древното познание на ТКМ говорят за симптоми на предстояща дисфункция, далеч преди да настъпи заболяване. (стр.12,27,112,148) В таблица 1 са представени сравнителните показатели  за качеството на живот в двете направления на медицината:


Таблица 1: ПРИМЕРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, СПОРЕД ЕМОЦИИТЕ И НАВИЦИТЕ, КОИТО СИСТЕМНО ПРОЯВЯВАМЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Органова система с проява на дисбаланс

 

 

Физиологична 

функция 

според

Традиционната китайска медицина

според

Конвенционалната Медицина 

показател за дисфункция

причинител на дисфункция

биомаркер

причинител на дисфункция

Черен дроб

детоксикация,
метаболизъм, кръвотворен апарат 

неспокоен сън,
липса на апетит, кожен сърбеж
 

гняв,лютиви храни, липса на режим, вечерно преяждане,  изтощително
ходене, гледане

холестерол

чернодробни ензими 

алкохол,
мазни храни, преумора,
отслабен имунитет,
заболяване

Сърце

кръвообращение

нарушена памет , отоци

прекомерни емоционалност
солени или сладки храни

кръвно налягане 

висок холестерол,
липса на движение

Далак, Панкреас

Храносмилане, циркулация,
имунитет

жажда,
липса или прекомерен апетит

прекалена 
умисленост, прекалено седене 

инсулин 

прекомерен прием
на въглехидрати 

Бели дробове

дишане,

зареждане с кислород

отпадналост, умора 

скръб,

прекалено лежане 

хемоглобин 

липса на 

чист въздух, неправилно дишане, гени

Бъбреци

регенерация, метаболизъм, алкално-киселинен баланс

сънливост, студени или горещи крайници

страх,

 прекалено стоене

креатинин

недостатъчен прием на вода, прекомерен прием на протеини

Забележка: посочените показатели са само примерни и използвани за сравнение, и далеч не представят цялостната картина на дадено неразположение, заболяване или симптом за такова.

 

Свикнали сме да търсим външните причини за нашите неразположения и несполуки, без да си даваме сметка за нашите заслуги и нашата роля, в една или друга степен, по отношение на влошеното ни качество на живот. Именно този подход прави дилемата „потребност и задоволеност” определяща в живота ни. С разрешаването на тази дилема сме ангажирали и икономически направления като маркетинг, реклама и продажби. В крайна сметка, здравето и благополучието ни зависят от начина, по който възприемаме и разбираме нещата, но и от начина, по който ги усвояваме и прилагаме, и мястото, на което ги поставяме в живота и спрямо самите нас. За да разберем по-цялостно факторите, които управляват качеството на живота ни, степента на удовлетворението и личностната ни мотивация, е необходимо, да отдадем внимание на житейските сфери, в които съществуваме, и които, по един или друг начин, определят характера на нашите изяви, възприятия, съзнание, реализация и развитие. Считаме, че животът е кръговрат, състоящ се от (стр.21) раждане, детство, младост, зрелост, старост и смърт, и го уподобяваме на колелото, което караме, докато нe пораснем, а след това го захвърляме в килера. Често губим радостта от карането на Колелото, преди да забележим, че все още не сме свалили „помощните колелета”, които ни пречат да се наслаждаваме истински на това удоволствие, толкова дълго, колкото пожелаем.

Глава 1: Колелото на Живота

 

Глава 1:                 Колелото на Живота

Физическото тяло е свързано с цялата материя и то е ключът – чрез тялото ние влизаме във видимата Природа, за да се ползваме от нея.”,  Петър Дънов

Като човешки същества, живеем и се проявяваме едновременно в три сфери: физическа, ментална и духовна, които са изпълнени с Eнергията на Живота. Всеки един от нас се ражда и идва на Земята с определена енергия и потенциал, които му предстои да осъзнае, усвои, приложи и развие. (стр.28,157,170)

Жизнената енергия, която протича през телата и дава живота ни, е три-съставна: Енергията на родителите, формирана по време на зачатието и „инвестирана” в нашето Его; Личната възприемаща енергия – Енергията на Душата – есенцията на нашето Аз, съхраняваща най-ценната информация от нашето съществуване; и Енергията на Духа, дадена ни да открием и осъществим потенциала на енергиите и талантите, вложени в Същността на нашата Душа. Тази енергия се управлява от Седемте сили на Живота, които  контролират човешката природа. С появата си в живота човек трябва да опознае, използва и развие в себе си енергиите на тези сили (Фиг.1: Колелото на живота):

·         Базисна (първична, Земна) сила, (стр.173)

·         Сакрална (есенциална, Душевна) сила, (стр.175)

·         Слънчева (Духовна) сила,  (стр.184)

·         Сърдечна (емоционална, чувствена) сила, (стр.171)

·         Интуитивна (възприятийна, сензорна) сила, (стр.179)

·         Ментална (умствена и психична устойчивост) сила, (стр.177)

·         Съзнателна (интелектуална) сила. (стр.182)

Девет са циклите на Жизнена енергия, в които ние изучаваме Седемте сили на Живота и проявяваме нашата същност едновременно в три  измерения: физическо, духовно и ментално, в трите нива на осъзнатостта ни: Подсъзнание, Съзнание, Свръхсъзнание. Десетият е Съвършенството - Бог.  (стр.15,36,38,99,102,132,144,196)


Жизнената енергия, циркулираща в телата ни и движеща всички наши физиологични процеси. Енергията на духовното ни проявление. (стр.17,18,21,37) Енергията, съдържаща се в Егото и управляваща „страстите”, т.е. настройката ни към живота. Енергията на възпроизводителната, творящата сила. Качеството на изявите на нашата същност, зависи от Съзнанието, с което използваме  енергията, която ни е дадена при раждането, енергията, която придобиваме в Живота и нашата собствена есенциална енергия.
управлявано от Бъбречната функция, (стр.95) и присъщо на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната система. Движението изразява протичането на енергията в нашето тяло, но и нейната изява: трансформацията, приложението, трансцедентността, подвижността на енергията при нашето физическо, духовно и ментално проявление. Движението се поражда от Енергията - движещата сила в живота ни, и се проявява и като импулс, мотивация, стимул, желание, опознаване, избор, действие и т.н., за да създаде, развие и реализира Личната ни сила. (стр.91,173)


 управляван от Далачната функция. (стр.121) Защитните сили на тялото, духа, ума, психиката. Това ниво на проявление можем да определим с поговорката: „Здрав дух, здраво тяло”. Качеството на защитните ни сили зависи от: начина, по който изработваме отношението си към околния свят; усилията и усърдието, които влагаме в нашата изява; усета ни за принципите на здравословния баланс; начина, по който управляваме и се справяме със страховете; изборите, които правим за нашето благополучие: храна, жизнена среда, психични, умствени и физически занимания. Това ниво измерва нашата устойчивост на неблагоприятните външни фактори и въздействия. (стр.86,91,180,185)


 управлявано от Стомашно-жлъчната функция. Начинът, по който възприемаме, разбираме и усвояваме елементите и даденостите на живота. Качеството на изявите и отношенията ни на духовно, материално и социално ниво. Амбициите, апетите, мотивацията, желанията и стремежите, които ни водят към едно или друго проявление на нашата същност - нашите характер/дух/разум, решенията и избора на храна/средства/методи, чрез които постигаме целите си.  На това ниво се учим да управляваме материалната сфера от живота, но и да се проявяваме в обществото. (стр.90,108,125,173,175,177,179).
или Чернодробната функция и отделителната система. Освобождаване от ненужното (отпадните, отровни вещества, чувства, мисли, спомени или постъпки). Управление на емоциите, с които възприемаме и реагираме на околния свят. Изработване на чувствителност, сетивност, усещане за нещата, повишаване на интуитивните ни сили и възприятия. Изучаване на „закона за свободното получаване и даване”. Качеството на кръвта ни, съхранявана в черния дроб, зависи от чистотата, която поддържаме в нашето тяло, в нашите мисли и чувства. (стр.32,38,52,89,92,104,152,171,174,178).
на Сърдечната дейност, осъществявана чрез кръвоносната система и управлявана от Сърдечния пулс: отдаване на енергия, топлина и хранителни вещества, тонизиране, снабдяване. Споделяне, служене, усърдие, грижа, ритъм, режим, постоянство. Хармонизация на Душевната енергия, свързване с Духовната сила, балансиране на двата енергийни потока Ин и Ян. Възприемане и отдаване на Любовта.  Осъзнаване на Интуитивната  сила, чрез сърдечен обмен и взаимоотношения. (стр.17,89,90,114-117,133,171,173,176,179,183).
 или функцията на Белиге дробове. Зареждане с кислород и съхраняване на прана - Жизнената енергия на въздуха. Пречистване на организма от вредни газове. Възприемане на висши енергии, мисли и Светлина от Етера. (стр. 135) Самоусъвършенстване, разсъждение, учене. Пречистване и укрепване на Ума и психическата енергия. Свобода на мисълта. (стр.38,172,180)
регулиран от хормоналната дейност. Синтез на хранителни вещества, елиминиране на токсини. Подхранване и грижа за тялото/за другите /за цялото. Обмен на блага и опит. Повишаване на съзнателните  способности,  опознаване на мъдростта, подобряване на самоконтрола, чрез осъзнаване на взаимовръзките с цялото. Приложение на уменията. (стр.39,43,69,70,88,102,106,137,144,177,183)
 чрез съвместната дейност на Ума, Съзнанието, Бъбреците и Нервната система. Способността да подхранваме и използваме потенциала си, да обновяваме ума и тялото си, да създаваме, да се концентрираме, постигнати чрез неутрализиране на негативната страна на нашето Его. Генериране и зареждане с  енергия. Овладяване и хармонизиране на трите нива на съзнание. Прилагане на Волята, на Любовта, на Съзнателната сила. (стр.80,99,144,171,182,184,196)

Деветте цикъла на проявление на Жизнената енергия протичат в телата ни като естествено извършвани физиологични процеси. Забележителен е фактът, че нашите клетки с лекота възприемат различните прояви на Жизнената енергия и извършват физиологичните си функции без каквото и да е усилие, дори и без да е необходимо нашето съзнателно участие. Важно е да се отбележи, че клетките в нашето тяло декларират такова Съзнание като материални носители на Жизнената Енергия. (стр.18,92,94,191)

В житейските сфери обаче, все още не сме успели да постигнем такова съвършенство и хармонизация на съзнателността си, което рано или късно се отразява и на съзнанието на нашите клетки. Това се дължи на факта, че за разлика от клетките, ние притежаваме Свободния избор и съзнателността ни зависи от това, кой взима решенията: Егото, Ума или Сърцето? Ето защо, е важно да преценяваме, какво мотивира нашата осъзнатост (мисъл и действие): рН-стойността на телесните ни течности, контролираща Подсъзнанието– нашият информационен резервоар (стр.36,45,70,102,112,144,149,182);   Умът, управляващ Съзнанието (уменията ни да работим с различните нива на Познанието) (стр.27,69,88,99,114,144,146,177); или Мъдростта, пазеща порталите към Свръхсъзнанието, чрез силите на  Любовта, Истината, и Справедливостта. (стр.157,170,175,196)

Например, материално-социалната сфера на нашето проявление, често се явява ключовият „капан” по пътя към по-нататъшното ни усъвършенстване в Сърдечната, Интуитивната и Менталната сфери, в зависимост от степента, до която  допускаме материалният стремеж да обсебва Съзнанието ни. (стр..148,190,192)

Накратко ще разгледаме четири основни, или по-скоро контрастиращи, аспекта, наблюдавани в разбирането и подхода към материално-социалната сфера, които оказват съществено влияние върху нашето емоционално, ментално, духовно и физическо здраве, но и върху Съзнанието ни: 

·         Силен стремеж за материални придобивки, предизвикан от чувство на страх от „недоимък”. Често тези стремежи и страхове са онаследени от рода, семейството или в дадена обществено-социална група, без да е налице заплаха от недостиг или липса на материално обезпечение. Обикновено хората, водени от този стремеж, не подбират методите и средствата, а често не полагат и необходимото усърдие за постигане на целта, което, от своя страна, води до загуба на ценна жизнена енергия и здравословен разсъдък. Грижата за здравето остава последен възможен приоритет, и на влошеното здраве и пропуснатите възможности в живота, се гледа като на „изкупителна жертва” по пътя към целта. Такъв подход „затваря” вратите към личностната реализация и свободното протичане на Жизнената енергия в живота и телата ни. Някои от методите за преодоляване на това състояние са: опознаване и преодоляване на страховете; предприемане на конкретни последователни действия за усвояване на необходимите знания и умения; освобождаване от излишните страхове, апетити, амбиции и желания; свободно приемане и отдаване. (стр.27,33,69,150)

·         Силен материален стремеж, наложен от стремежа към постигане на успех в обществото. Такива инициативи изразходват огромно количество психична и мозъчна енергия, а грижата за здравето, баланса и хармонията в личностните отношения и в живота остават на заден план. На практика, успеха в материалната сфера се реализира за сметка на за сметка на умствената и съзнателната прояви, разхищавайки ценностите на Сърдечността, Душевната и Духовната сили. В усилията си да осигурят всички възможни блага за семействата си, хората, подвластни на такъв стремеж, често поемат риска да лишат поколението си от възможността и мотивацията да усвояват практически ценни умения. Именно съзнателното овладяване, опит и боравене в материалната сфера, дава умения и знания за  преодоляването и устояването на трудните житейски ситуации. (стр.152,160)

·         Добър материален баланс, постигнат въз основа на стремеж към професионално израстване. В това направление, веднъж постигнали материално и социално удовлетворение, хората често поставят кариерата на първо място, придържайки се към значимостта на своя статут, не рядко за сметка на някои здравословни и хармонични аспекти от живота. (стр.149,189)

·         Свободно и успешно боравене в материалната сфера, постигнато без чувство на обвързване с придобивките или крайния резултат. Материалната сфера се усвоява по пътя на себереализацията, чрез осъзнато служене на другите, като: грижа за семейството, за семейните ценности, за обществото, за знанието, научните открития, с ентусиазъм, посветеност, др. Този аспект от материалната сфера е мечтаната степен на проява и реализация, която често смятаме, че е достъпна само за „избраните”. На практика, това умение се  развива, чрез надделяване на Духа над Егото в материалната изява, чрез търпение, усърдие и системно самоусъвършенстване в житейските сфери,  при строг контрол и чистота на мисълта, емоциите, действията.  (стр.32,148,189)

На практика, от способността ни да възприемаме и прилагаме дадените ни знания и възможности, но и дарбите и талантите заложени в самите нас, зависи и степента на успеха ни, т.е. качеството на нашия живот. Често неуспехите, житейските препятствия и болестите ни карат да си мислим, че енергията ни е блокирана от външни фактори, без да осъзнаваме, че тези изпитания са част от пътя, по който нашият свободен избор ни е отвел. Фиксираме се върху целта на нашия стремеж и не осъзнаваме, че успехът и щастието, които очакваме са в извървяването на самия път към тях. (стр.29,86,156)

Благополучието в живота ни, зависи изцяло от свободното и осъзнато протичане на жизнената енергия в трите сфери на нашето съществуване: физическа, духовна и ментална. Усещането ни за жизнената енергия e най-силно, когато тя се проявява на физическо ниво като бодрост и енергичност, или отпадналост и умора. На ментално ниво, усещаме жизнената енергия като задоволство или неудовлетвореност, като радост или тъга. Осезанието ни за Духовната изява на жизнената енергия е все още слабо, но усещането идва като внезапен порив да се учим, да помагаме, да творим, или като депресия и отчаяние. Има моменти, когато несъзнателно допускаме Подсъзнанието да управлява нашите действия и мисли, възприемайки погрешно, (или не), сигналите му, като „интуитивен инстинкт”. Подсъзнанието „заснема” и запазва нашите знания, спомени и стереотипи на изживяни емоции, опит, поведение, негативни прояви, страхове, социално-психологически норми и неосезаеми форми на външни въздействия. Ако позволим на „негатива”, проникващ от Подсъзнанието, да превземе Ума ни, рискуваме да заключим съзнанието си в определени сфери на нашето съществ
уване
, предимно на емоционално, материално или ментално ниво.
В такива моменти отказваме да се освободим от страховете, амбициите и предразсъдъците, от остарелите схващания и норми,  и просто не можем да продължим напред. Така блокираме Жизнена си енергия и силите на Интуицията, Разума, Духа и Сърцето, което усещаме като психически, физически, умствен или материален застой. (стр.36,37,102,114,144,156,192,197)

Време е да осъзнаем факта, че нашите клетки служат на Висшия Разум и ни възобновяват и даряват здраве и жизненост, когато сме добри проводници на Любовта и създаваме хармонични условия в живота си. Но заболяват, когато попаднем под властта на разрушителните емоции и страсти. Ако се опитаме да разберем закона на Любовта, който управлява нашите клетки, ще осъзнаем, че поемаме риска безвъзвратно да прекъснем нишките на Живота, когато злоупотребяваме с енергията на Любовта. За да можем с радост да „караме” Колелото на Живота в материалната сфера, без да излизаме от Жизнения път, е достатъчно да демонтираме помощните колелета на привързаността си към придобивките и крайните цели, и да балансираме с Интуицията и Сърцето - свръзките на Любовта. Като Децата! (стр.15,27,29,,32,37,42,57-58,86,92,99,131,147,148, 153,157,159,160,190)  

Ако се престрашим, Колелото на Живота, ще ни отведе в Четвъртото измерение - на Сърдечната изява, където в обятията на необятния творящ Дух, освободената ни Душа се проявява в неограничения си потенциал. (стр.13,90,171)  Плодотворното взаимодействие на нашия Дух с нашата Душа хармонизират двата потока на Жизнената енергия, които поддържат и възобновяват Живота в телата ни, укрепвайки здравословния баланс на нашето ЦЯЛО.(стр.18,37,42,157) Настоящата ни задача е да открием пътя към животворната Сърдечна сфера. (стр.132,153,,196)

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени