Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

сряда, 17 ноември 2021 г.

Глава 6: Тайният спусък на почти всички болести.

 

Глава 6:            Нарушеният метаболизъм


Тайният спусък на почти всички болести
.

„Физическото тяло е свързано с цялата материя... - чрез тялото ние влизаме във видимата Природа, за да се ползваме от нея. Никой не бива да влиза в противоречие със своето тяло,

каквото и да е то.”,  Петър Дънов

 

Метаболизмът е жизнено-важен обмен, синтез и трансформация на хранителни вещества, информация и енергия, чрез който животът протича и се осъществява в материята и в телата ни.  Този обмен на живот, управлява и поддържа почти всички физиологични функции и процеси: храносмиланедишанеотделяне, детоксикация, растеж, циркулация, движениерегенерация, възпроизводство, взаимодействие с околната среда и т.н., чрез био-трансформация, енергиен синтез, транспортиране и клетъчна обмяна. (стр.13-17)

Накратко казано, метаболизмът в телата ни превръща храната в енергия. Качеството на живота, здравето и метаболизма зависят от качествената обмяна на веществата и енергията между клетките в организма. (стр.18,42,96)

Хранителните вещества и биомолекули, участващи в клетъчния метаболизъм, изпълняват различни функции и приложение: 

• хранителни елементи: предимно въглехидрати (захари) и липиди (мазнини), които осигуряват необходимата енергия за физиологичните функции; (стр.121,131,158,166,168)

• функционални: изпълняващи важна транспортно-съобщителна роля в клетъчния обмен и участващи в реализацията на жизнените процеси (протеини: транспортни, мускулни, имунни и др.; в т.ч. ензими: управляващи обмяната на веществата и синтезиращи различни необходими метаболити; коензими; минерали: електролити; витамини и антиоксиданти; хормони: сигнални биомолекули); (стр.34,39,52,62,73,83,85,90,92,104,110,115,135,168)

• структурни елементи - основните градивни елементи, от които е съставен организма: вода - около 60%; протеини (белтъци)  - около 15%; липиди (мазнини) - около 12%; минерални соли - около 4%; въглехидрати - около 1%; нуклеинови киселини (ДНК и РНК) - около 0,14%; (стр.22,51,95,169)

• отпадни вещества (ненужни метаболити, свободни радикали, ксенобиотици – чужди/отровни/токсични вещества), играещи важна роля в прочистването на клетките и целия организъм. (стр.52-54,61,111,127,143)Фиг.6:Основни участници в клетъчния метаболизъм

На практика, „Метаболитният пъзел представлява комплекс от сложни задачи и процеси, които на всяка клетка в организма й предстои да решава и управлява във всеки един момент от денонощието, следвайки точните инструкции, заложени в нейната ДНК. Всяка клетка има свойството, не само да се само-контролира, но и да поддържа функциите на съседните и други клетки, според своята определена специфика и роля. Метаболизмът и жизнените процеси в човешкия организъм, по природа, са устроени да се управляват в съвършен ред, по естествен път и безпрепятствено. Тези свойства са заложени в  нашите гени. (стр.15,22,29,85)

Метаболизмът, т.е. клетъчната обмяна, също така поддържа жизненото равновесие в организма, в условията на външно въздействие на различни фактори на околната среда: смяната на деня с нощта, сезонната климатична промяна, студ, горещина, ултравиолетова радиация, физическо и психическо напрежение по време на ежедневните дейности и т.н. (стр.21,25,32,39,64-65,86,94)

 

Енергията, задвижваща метаболитните процеси

Метаболизмът, който на практика поддържа живота в нашето тяло, се извършва чрез два основни, противоположни, но взаимноподдържащи се процеса: (стр.20,22,29,60,70)

·         Катаболитни процеси, които доставят необходимата енергия за клетъчния обмен – произвеждат ATP (АТФ - Аденозин-три-Фосфат – т.нар. „клетъчна енергийна валута) и хранителната глюкоза, като за целта разграждат основните хранителни вещества по пътя на окислението, с помощта на вдишвания кислород, Катаболитните процеси поддържат и работата на нервната система и мускулатурата. Катаболитните процеси също така отговарят на силата на действие на Ян енергията в нашия организъм. (стр.20,24,35,42,51,102,108,125,132,139)

·         Анаболитните процеси са необходими за жизнено важни функции на тялото, като растежа, регенерацията, поддържането на тъканите и мускулната маса, генетичният синтез на нуклеинови киселини и белтъци, но и за складирането на енергийните запаси под формата на мазнини. Анаболитните процеси черпят голямо количество енергия, доставяна по пътя на катаболитните процеси, но и освобождават голямо количество водород, който по-късно служи за ресинтез на „клетъчната енергийна валута”. Анаболитните процеси поддържат силата на потенциалната Ин енергия в организма. (стр.29,31,35,40,42,45,95,106,121,135,169)

Енергията, осигурена от взаимодействието на вдишвания кислород с отделяният от клетките водород, е основният двигател на метаболизма. Както беше отбелязано по-рано, едно такова „взаимодействие” във външни или лабораторни условия, може да предизвика мащабна експлозия. В нашето тяло това не може да се случи, поради сложната конверсия на този процес, който всъщност окислява водорода от хранителните вещества във вода и отделя излишния въглероден двуокис. Ключова роля в това отношение играе синтезираната "клетъчна енергийна валута", която е не само жизненоважна за клетъчния обмен, но също така играе ролята на буфер, който използва експлозивната енергия на водорода за полезни цели, включително елиминиране на токсични метаболити като амоняк. За разлика от въглехидратите и други хранителни вещества, които ако са в излишък имат свойството да се съхраняват под формата на глюкоза и мазнини за по-нататъшни енергийни нужди, „клетъчната енергийна валута“ - АТФ - не може да се съхранява. Тя може да се използва само за упражняване на клетъчната активност и при излишък се отделя като топлина, която е необходима за нашето тяло и за продължаващите метаболитни реакции. (стр. 20,21,29,31,33,39,40,42,71,73-74,76,78,129,132,162)

Именно тук, можем да открием причината, поради, която често казваме, че „атмосферата е нажежена или взривоопасна”, когато се намираме в ситуация на обтегнати взаимоотношения, или в обсега на някой гневлив човек. Така например, кортизолът, който нарекохме „хормон на стреса”, а може да се прояви и като „хормон на гнева”, е отговорен за интензивните катаболитни процеси, т.е. за разграждането на складираните мазнини и глюкоза, в условията на стрес. За тази цел, кортизолът не винаги изисква намесата на кислород, което от своя страна потенциира подкиселяването на телесните течности, вследствие на генерираните излишни молекули водород. Не случайно, вследствие на преяждане, след късно приета вечеря или прием на алкохол, но и след безсънни нощи, ставаме гневливи. Такива ситуации катализират, от своя страна, анаболитните процеси в организма ни, които също отделят излишни молекули водород в кръвта ни и повишават топлината в тялото ни. Това води до застой на излишна Ян енергия в нашия черен дроб и забавя метаболитните и детоксикиращи процеси, управлявани от този орган. Поради генерираната излишна топлина и неусвоена енергия, ставаме нервни, неспокойни, раздразнителни и гневни, като по този начин активираме кортизола. Този хормон може да ни помогне за кратко време да възстановим баланса, но може и бързо да ни тласне към следващия неразумен ход, като например, да похапнем нещо сладичко в най-неподходящият и нездравословен за организма ни момент.  Става ясно, че пестенето и трупането на енергия, но и прекомерното й разхищение, не само забавят метаболизма, но също така потенциират нашите възпламеняващи емоции. (стр.12,15,25,27,33-36,39,47-48,54-55,58,71,79,90)

Скорост на метаболизма

Обмяната на белтъци, захари и мазнини, се определя от специфичните химични процеси на протеиновия, въглехидратния и липидния метаболизъм. Скоростта на протичащите био-химични реакции в клетките, може да определи метаболизма като ускорен, нормален или забавен, според количеството на изразходваната енергия, изчислена в калории. 

Така например, интензивното физическо натоварване може да ускори метаболизма, засилвайки кръвообращението и катаболитните процеси за доставка на клетъчна енергия. Но подобно на преяждането, може и да забави метаболизма за известно време (2-7 дни), натоварвайки клетките с анаболитен ресинтез за мускулна регенерирация, но и с неутрализирането на отпадните метаболити (като амоняк и млечна киселина) от интензивната мускулна работа. В това отношение, редовната, но не натоварващи тренировка, може да бъде изключително полезна за поддържането на добър метаболизъм. (стр.186)

В течение на времето клетъчната обмяна може да бъде повлияна от външни въздействия, или  от небалансирана системна промяна в начина на живот. Това може да забави клетъчното прочистване, а от там и естествената детоксикация на организма. Такива процеси могат да бъдат провокирани и от гените, при наследственост, стареене, влошаване на имунитета, но и при нарушено хормонално въздействие. Метаболитната дисфункция (забавената обмяна) на клетъчно ниво, често може да се почувства като сигнал на психическо, физическо или емоционално неразположение, а при системна проява, може да премине и в по-осезаемо здравословно неразположение или заболяване. (стр.27,33,39,47-48,49,52,57-58,60,61,66,78,85,143,165) 

Добрият метаболизъм представлява баланс между постъпилата храна и течности, произведените и усвоени хранителни вещества, произведената и усвоена енергия, и отделените отпадни вещества - ненужни течности и метаболити. Отделителната система се управлява от черния дроб, бъбреците, далака  и белите дробове, като особено важна роля изпълняват  щитовидната жлеза, лимфната система, потните жлези, пикочния мехур и дебелото черво. 

Когато далака стимулира отделянето, черният дроб е готов да усвоява, трансформира и доставя хранителни вещества и енергия. (стр.25,121-123,131,163)

А когато дебелото черво е изпразнено, умът се прояснява и белите дробове започват ефективно да снабдяват клетките с кислород. (стр.139-144,162)

Състояния като лимфен застой,  целулит,  напълняване, емоционални, храносмилателни и хормонални разстройства, са сигнали за нарушен метаболизъм. Нарушената обмяна на веществата може да се дължи на различни причини: заседнал начин на живот, прекомерно физическо натоварване, неправилно хранене, прекомерна употреба на алкохол и медикаменти, преяждане, недостатъчен прием на вода, стрес, и дори емоционален дисбаланс и депресия. Нарушеният метаболизъм може и да е вследствие на енергиен дисбаланс в някои органи или органови системи: кръвообращение, сърдечно-съдова дейност, жлези с вътрешна секреция, енергиен застой в черния дроб и далака, лошо храносмилане, бъбречна функция. Симптомите на нарушения метаболизъм най-често могат да бъдат: подуване на корема, отоци в крайниците, отпадналост и умора, липса на тонус и настроение, хронично главоболиестомашно-чревни разстройства, запек.  Всички тези неприятни състояния и симптоми  "говорят" за токсикация на организма, която изчерпва минералите, витамините и антиоксидантите в кръвта, и намалява значително естествените функции на клетките да се хранят и самопречистват. Метаболитния синдром, потенцииращ непрекъснатият глад, например, е състояние на остро клетъчно недохранване, вследствие на хроничен генотоксичен стрес и токсемия.  (стр.35,47-48,49,52,55,63,88,127)

Таблица 9: При какви обстоятелства могат да възникнат различните
състояния на нарушения метаболизъм и как да ги преодоляваме?

 

 

 

 

Показатели:


Сигнали за нарушен метаболизъм:

умора, нервност

лошо настроение, главоболие, безсъние, напълняване, слаба  памет и концентрация,

лошо храносмилане

отпадналост,

нарушено зрение,

скованост,

болки в гърба,

проблемна кожа,

целулит

подут корем,

отоци, запек,

разширени вени,

високо кръвно налягане,

повишен апетит, хронична умора

суха или мазна кожа, чувство на глад, 
глад за сладко

лимфен застой, разширени вени, запек, хемороиди

Метаболит с нарушена /стимулирана обмяна:

Костен метаболизъм: кортизол,

амоняк, алдехиди

 

Липидна обмяна:

(триглицериди, фосфолипиди,стероли, жлъчни киселини)

Въглехидратна обмяна:

пурини, фруктоза,

въглехидрати,

млечна киселина

Протеинов синтез:

кислород, водород,

въглерод, вода,

тироидни хормони

Биомаркери:

кръвна захар,  калций,
панкреатични ензими,

тироидни хормони

холестерол,

триглицериди, чернодробни ензими

пикочна киселина,

гликирани протеини, инсулин

левкоцити,

тромбоцити,

хемоглобин, рН

Рискови фактори:

заседнал начин на живот, прекомерна употреба на алкохол, системно преяждане вечер, прием на кортикостероиди и нестероидни противовъзпалителни, сладко на гладно с кафе

късно лягане -  след 23.00 часа, късни вечери - след 20.00 часа, късно събуждане - след 9.00 часа, стрес, прекомерен прием на захари, заседнал начин на живот, прием на статини, диабет

заседнал начин на живот, прекомерна

консумация на месо, деликатеси и морски дарове, подсладени напитки, тестени и сладки изделия, прием на сладки плодове след вечеря

гладуване, преяждане,

нередовен начин на живот, стрес,

алкохол, недостатъчен прием на вода,

липса на достатъчно кислород и движение, хронично заболяване

Нарушена енергийна обмяна:

Изхабяване на есенциалната енергия Сърце-Бъбреци

Застой на Ян

Енергията:

Черен дроб - Далак

Застой на Ин енергията:   

Далак - Сърце

Изтощаване на
Ин енергията:

Бял дроб - Бъбреци

риск от развитие на  заболяване

хормонален дисбаланс,

безплодие, нервно-психично разстройство,

сърдечно-съдови заболявания, стомашно-чревни разстройства, панкреатит, остеопороза  авто-имунни заболявания:  артрити, псориазис, рак

Жлъчен застой, 

шипове,

чернодробна стеатоза,

високо кръвно налягане,

атеросклероза,

разширени вени,

хемороиди

стомашно-чревни разстройства,

затлъстяване,

подагра,

инсулинова резистентност,

метаболитен синдром, диабет,  сърдечно-съдови заболявания

увреждане на бъбречните функции,

затлъстяване или отслабване,

мускулна дистрофия,  белодробни оплаквания,

понижен имунитет, анемия

Превенция:

(Профилактика)

Управление на стреса и контрол на емоциите

Изграждане на режим

Регулиране на апетита

Движение и дишане

Как схващаме понятието „превенция” и какви са следствията от начините, по които я прилагаме?

 

Стр.

7-9, 50-51,79, 87

Ø        Активна почивка след периоди на продължителен стрес, релаксация, 

Ø        музика, масаж, танци, плуване;

Ø        подходяща диета с внос на витамини, минерали и антиоксиданти от свежи растения,

Ø        самоконтрол и придобиване на умения за контрол на емоциите и стреса ;

Ø        положителна  настройка, 

Ø        избягване на дразнителите. 

Ø        нормализиране на ежедневния режим на хранене, работа и почивка,

Ø        балансирано меню,

Ø        хранителен режим  за детоксикация и укрепване на черния дроб и прочистване на жлъчния мехур,

Ø        регулярни леки спортни 
занимания.

Ø        намаляване приема на въглехидрати: сладки, тестени изделия, хляб,

Ø        намаляване приема на месо, и особено на деликатеси: салами, пастет, дреболии,

Ø        изключване на „закуските”между основното хранене,

Ø        изключване на късната вечеря.

Ø        редовни леки физически упражнения за енергиен баланс и регулиране на изхожданията. 

Ø        редовни упражнения за подобряване на кръвообращението и мускулния тонус

Ø        дихателни упражнения на чист въздух за подобряване на pH в белите дробове и телесните течности, 

Ø        балансирана диета с достатъчен прием на плодове и зеленчуци,

Ø        прием на вода през 30 мин по 50-100 мл

 

Стр. 95-99

Стр. 105-106

Стр. 123,125-130

Стр.135-137

 

Когато говорим за метаболизма, често визираме нашето телесно състояние, без да си даваме сметка, че обмяната в нашия организъм се извършва едновременно на физическо, ментално и духовно ниво. Така например, метаболитният застой в нашето тяло, говори за нарушен енергиен обмен в енергийните меридиани и управляващите ги Ин и Ян органи, или дори за активирана деструктивна енергия. Обикновено метаболитния дисбаланс възниква, когато настъпи енергиен блокаж в Ян-органите. ТКМ поставя в основата на всички заболявания „пентаграма” на деструктивния енергиен обмен в петте основни Ин-органа на нашето тяло. (табл.2, стр. 20) Ако разгледаме внимателно пентаграма на деструктивната енергия ще ни стане ясно, че тя се активира най-често от застой в дебелото черво. (фиг.3 стр. 20, фиг.7 по-долу)

Когато Ян-енергията на дебелото черво е в застой, в организма започва да циркулира токсична жлъчка, предизвикваща застой на Ян-енергията в резервоара на Ин - Черния дроб. Този деструктивен процес е символизиран от „свойството на елемента Метал (дебело черво) да сече Дървото (черeн дроб)”.(стр.20-т.2,104,108-112,140-144)


Застоя на жлъчни киселини в дебелото черво, има потенциала не само да промени цикардния ритъм и химичния състав на есенциалните жлъчни сокове, произвеждани в черния дроб, но и тези секретиращи се от жлъчния мехур в стомаха след нахранване, и вторичните жлъчни киселини, синтезирани от чревната флора. Това е и една от причините за повишената киселинност на циркулиращите течности в меридиана на пикочния мехур, което от своя страна потенциира изчерпването на жизнено-важните минерали, витамини и микроелементи в тънките черва и нарушава епителния слой и клетъчните стени на кръвоносните съдове (разширени вени, хемороиди). Когато жизнено-важните елементи в организма ни са ангажирани главно за поддържане на алкално-киселинния баланс и неутрализирането на свободните радикали, баланса в чревната флора се нарушава, а от там и затрудненото храносмилане и недохранване на клетките и органите, прекомерното производство на млечна киселина и гниенето на храна в дебелото черво, складирането на мазнини в коремната област, бедрата и лимфата, повишената токсемия и отслабения имунитет. (стр.49,51,52,55,61,79,86)

Днес все повече научни и медицински изследвания показват, че основната причина за метаболитния синдром, затлъстяването, хроничните и злокачествениje заболявания е нарушен метаболизъм на жлъчните киселини. В някои религиозни и социално-политически вярвания, пентаграмът е смятан за най-стабилният символ на защита в земното съществуване на човека. Това ни подсказва, че „пентаграмът на деструктивната енергия”, веднъж задвижен в телата ни, трудно може да бъде неутрализиран. (стр.20,29,31,33,57)

Фиг.7: Енергийните регулатори на метаболизма. Ако разгледаме метаболизма в нашето ментално ниво през хептаграма на Седемте сили, ще можем да открием отражението на тези взаимовръзки върху нашето физическо проявление в Ин-Ян-хексаграма, и да неутрализираме „пентаграма на деструктивната енергия”. (стр.42,51,59,93,98,99) Често Егото се стреми да обере плодовете на Духа, посичайки Дървото на душевните ни стремежи, които според ТКМ се съхраняват и пазят в Черния дроб. Ако вместо да палим страсти, претопим елемента на Метала в Огъня на Любовта, състраданието ще ни потопи в по-дълбоката Вода на Съзнанието, в която да охладим амбициите на Егото – единственият виновник за болестите и страданията в нашето земно съществуване. ( стр.104,111,117,133,137)

Добрият метаболизъм има нужда от чистота на мисълта и тялото, от сърдечност и ведро настроение, от кислород, почивка и движение, от малко прясна храна и свежа вода.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени