Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

неделя, 17 април 2022 г.

Част І Глава 8: Детоксикацията и дванадесетте кръга на токсемията

 Стр.52-55Глава 8:               Детоксикацията
и дванадесетте кръга на токсемията

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

 

Детоксикацията е естествената способност на организма да се самопречиства от токсините и отпадните метаболити, генерирани вследствие на храносмилането, метаболизма, дишането, движението, процесите на тъканна и клетъчна регенерация, действието на свободните радикали (стр.60-65), въздействието на околната среда.  

 Организмът ни непрекъснато се самопречиства на 12 различни нива:

 ·        

8.1. Дванадесетте кръга на токсемията в годишните сезони и в Зодиака

 Стр.56-58


 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Можем ли своевременно да установяваме
и съзнателно да контролираме процесите на токсемия?

В таблицата на следващата страница, ще разгледаме управляващите енергии на нашите телесни органи, за да открием взаимно-зависимите механизми, които могат да потенциират активирането на деструктивната енергия и съпътстващите я прояви на токсемия. (стр.20,29-31)

8.2. Дванадесет стъпки за естествена детоксикация

 Стр.59

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Колкото и невероятно да ни се струва, не само ние се влияем от времето, но и времето се влияе от нас... Точно поради този закон съществува и нашият живот. Законът на балансиращото противодействие непрекъснато ни кара да осъзнаваме, да действаме, да се развиваме, но и да поддържаме жизнено-необходимият ни баланс. Когато манипулираме обстоятелствата и хората, вместо да живеем в Любов, разбиране и грижа, ние сами си причиняваме разхищението и болкато в живота. (стр.20,29-31,40,49,93,191) Ако Жизнената енергия не противодействаше обратно-пропорционално на нашите „разрушителни” стремежи, то ние нямаше да можем да съществуваме нито ден повече. Природата е с нас и ни помага, независимо от разрушителната ни упоритост да съсипваме живота си.  (стр.18,30,36,46,70,85-87,153,157,192, табл. 36-ІІ)

Част І Глава 9: Свободни радикали и Антиоксиданти

 Стр. 60-62


 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Глава 9:   Свободни радикали и Антиоксиданти

Колкото по-малки са стимулите и дразнителите, толкова по-мащабни са реакциите!

„Атомните реакции могат да освободят значително количество енергия,

 в сравнение с енергийния заряд, освободен от взрива на динамита!...”

9.2.13-те пазителя на Антиоксидантната защита и 12-те рицаря на Детоксикацията

 Стр.63

 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

13-те жизненоважни витамини и микроелементи, поддържащи антиоксидантната защита и клетъчните регенеративни функции - проводници на Жизнената енергия в нашия организъм.

9.2.: Био-маркери на генотоксичния стрес

 Стр.64-65

 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Кои са био-маркерите на генотоксичния стрес?

Част І Глава 10: ЗАЩО ОСТАРЯВАМЕ?

 Стр.66-69


Глава
10:            Защо стареем?/
Защо се изменяме?
Защо растем?/
Защо се променяме?

 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Процесът на стареене, обикновено започва напълно безсимптоматично. 

Част І Глава 11: АЛКАЛНО-КИСЕЛИНЕН БАЛАНС

 Стр.70-75

  

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

 

АЛКАЛНО-КИСЕЛИНЕН БАЛАНС

ЗА ДОБЪР МЕТАБОЛИЗЪМ

 Животът ни се дължи на балансираното взаимодействие на двата потока на Жизнената енергия – потенцииращата сила Ин и ,реализиращата действена сила Ян. (стр.22,94) В нашето тяло тези две енергийни сили взаимодействат по пътя на киселинообразуващите реакции, отговарящи на потенциала на Ин ерегията и алкалинообразуващите реакции, отговарящи на силата на Ян енергията да балансира и неутрализира киселините. (стр.44,45)  В зависимост от силата, с която протичат тези реакции, телесните течности в определени органи и тъкани, или в определен момент, имат различна степен на киселинност и алкалност.  Тази степен се измерва, чрез 7-бална скала в алкалната и в киселинната среда, кореспондираща също и със седемте вида енергии, (стр.13,51,157)  протичащи през нашата същност на физическо, духовно и ментално ниво. Следователно нашите умствени и духовни прояви имат и своя физически израз, който не само предизвиква различни физически и психични усещания, но също така оказва пряко влияние върху биохимичния баланс в тялото ни. (стр.15,20-21,36,63-65)

11:1. Как да разпознаваме състоянията на алкалоза и ацидоза?

 Стр.76-79


АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ СЪСТОЯНИЯТА НА АЛКАЛОЗА И АЦИДОЗА?

МОЖЕМ ЛИ ДА ОВЛАДЯВАМЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ХРОНИЧНАТА ПРОЯВА НА АЛКАЛОЗА И АЦИДОЗА? (стр.79,128)

Част І Глава 12: Имунната система и силата на Волята

Стр.80-84

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

силен имунитет за пълноценен живот

Имунитетът представлява: (стр.13-14,18,32-36,44,91,92,153,161,175) 

  • степента на защита, която Умът и имунната система ни осигуряват срещу външни бактериални, вирусни и психични атаки, и изкушения,
  • устойчивостта на организма на климатични, екологични, стресови, психологични и болестотворни въздействия, в зависимост от
  • способността на нашата воля да мобилизира „пазителите на нашата имунна система”. От способността ни да концентрираме волята си, зависят магнетизма и имунитетта, поддържащи пълноценното ни здраве.

Когато Умът се демагнетизира, тялото става податливо на болести.

Силата на нашата Воля се измерва от способността ни да поддържаме ведро настроение, чиста и светла мисъл, благодарение на които да решаваме, устояваме и преодоляваме житейските трудности, да не се подаваме на изкушения, да се отказваме от нещата, от които не се нуждаем.

 

 АлхимиЯ на Здравето           [ Част І: Глава 12: Имунната система ]                      80

 

12.1. Имунната защита

 Стр.85

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Една от най-важните роли на Имунната система и антиоксидантна  защита на организма ни, е да предпазят клетъчната ДНК от:

12.2. Противоречията, които активират имунната система

 Стр.86-87

 АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

Как Имунната ни система
реагира на противоречията?

 

12.3.: Деветте стимула на имунната система

 Стр.88-91

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

 От какво има нужда Имунната система, за да ни поддържа здрави и устойчиви на болести?

 

12.4 Имунните клетки говорят

 стр.92

АлхимиЯ на АпогеЯ   [ Част І: Качество на Живот ]

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени