Книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

ни се дава като система за контрол и превенция на над 100 заболявания, за цялостно възобновяване на тялото и ума и развитие на ценните умения на Седемте сили на живота. С най-добри пожелания за много здраве, приятни преживявания и вълнуващи моменти на откровение с Алхимията на Здравето и Живота!

Мисия и посвещение на тази книга

Здравето е естественото сътояние на хармония между ума, волята и сърцето на човека. „Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав.” , Петър Дънов. "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" е посветена на активните личности, стремящи се към благополучието и успеха. За креативните хора, търсещи да открият своите скрити таланти. За лекарите и техните пациенти, търсещи пътя към изцелението. За хората, стремящи се да постигнат здравословния баланс.

сряда, 17 ноември 2021 г.

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

АлхимиЯ на АпогеЯ

ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!

  посланието от корицата

 Книгата, която Ви предстои да разлистите, се появи в отговор на Седем-годишното ми търсене и изследване на причините и лечението на рака. Това мое разследване започна, когато и за изненада на лекуващите лекари установих, че повечето от хората с рак, с които ми се налагаше по една или друга причина да общувам, започваха скоро да се подобряват. Наръчникът бе съставен точно за месец, сякаш под Нечие наставление свише, което не ме остави на мира, докато не завърших книгата. Това ме „сполетя” точно година преди глобалната заплаха, наречена „Корона-вирус”, да плъзне по Света и да го завладее. Настъпи време, в което всеки един от нас е заставен спешно да наложи хигиена на мислите, на съзнанието, на чувствата, и на отношенията си към самия себе си и другите, за да съумее да съхрани здравето и живота си и тези на близките си. Никой не се ражда имунизиран срещу провокациите на живота, но благодарение на тях градим имунитета си, чиято устойчивост е лично наша отговорност. Ако днес приемем една лъжа за истина, само защото е завладяла ума ни, без да я изпитаме със сърцето, разума и съзнанието си, то утре собственото ни разбиране за самата истина вече ще я възприема като лъжа. Животът може да ни прости всичко, но отхвърлената истина е непримирима и винаги се връща, за да отваря очите ни, докато не се научим да виждаме.

 Настоящата Книга на Здравето съдържа актуална и практическа интерпретация, разбираем и изчерпателен „превод на изгубеното значение“ на някои от често цитираните древни текстове, като: едни от най-популярните древногръцки митове и легенди, някои основни принципи на Сътворението и Живота на Земята, залегнали в Библията и в Херметическите скрижали, философията и лечебните техники на древната китайска медицина - същите, прилагани по-рано в Древен Египет и в Индия, но също и от древния тракийски първосвещеник на учението за безсмъртието и лечител Залмоксис, чиято концепция „Излекувай душата и тялото ще се излекува само“ е последвана от основоположниците на съвременната Медицинска наука - Хипократ, Аристотел, Авицена. Оригиналният текст на книгата пристигна на български език, но по-нататъшният едновременен превод на/от английски и немски дава по-богато разбиране на прочита на Скритото Познание – благодарение на различните нива на възприятие на разноезичните народи.  

Наръчникът, съставен под формата на уникален „цветен буквар”, съдържащ изобилие от формули и таблици на жизнените субстанции, ще ни даде отговорите на много житейски, общочовешки, всекидневни и дори банални въпроси, които често ни вълнуват. Ще ни разкрие как сами предизвикваме и заключваме разрушителните стихии в себе си, активирайки болестните процеси, и причинявайки дори климатичните промени и природните бедствия. Книгата ще ни помогне да отключим застоя на енергия в живота ни и да освободим по един или друг начин, нашето Его и нашата същност от предразсъдъците, страховете, заблудите, ограниченията и болестните състояния. Докато не повишим чистотата и вибрациите на съзнанието си, за да възприемаме правилно енергиите и Любовта, които Висшият Разум ни изпраща, ще се налага да живеем „под карантина”, оставайки с “малката надежда”, че принципът „всяко зло за добро” ще подреди и излекува живота ни.  

Наръчникът разглежда по един актуален начин посланията на древното астрологично познание за Зодиака, за да разкрие личната мисия на всеки един от нас и космическите отговорности, които носим във всеки един момент от своето земно съществуване.  

Това Ръководство ще ни накара да се впуснем в търсене на „Философския камък”, който преобразува желязото в злато, дарява сила, изобилие и безсмъртие, и лекува всяка болест. Тайните на АлхимиятА**** ще активират чудотворното преображение на Вашето Аз. 

 

"И ако ни е дадено да управляваме собствения си организъм, то както бихме могли да  разширим съзнанието си и да променим житейския си мироглед, така би трябвало да сме напълно способни да коригираме и физическото си зрение.  Така и в търсене на пулса на изгубената истина, бихме могли да хармонизираме собственият си сърдечен ритъм. ...Достатъчно е да Опитаме, като приложим известна доза Усърдие, подправено с Добра воля и капчица Чиста Любов... Всеки път, когато отваряте тази книга, ще получавате все по-нови и по-мъдри познания, които ще Ви помагат да се подобрявате, реализирате и усъвършенствате.

София, юли, 2020"

Преглед на пълното съдържание на КНИГАТА

Бележки към въведените понятия на корицата

*Апогей е термин на географската наука, с който Астрономията обозначава най-отдалечената гравитационна точка на небесно тяло – обикновено Луната, някоя планета, спътник или сателит, движещо се в орбита около своето Слънце или друга гравитираща планета.  Например, когато Земята е най-отдалечена от Слънцето е в своя Апихелий спрямо него. Това събитие се случва малко след дните на слънцестоене, когато от гледна точка на земните жители Слънцето е най-високо на небосклона по обедно време. Тогава, често казваме, че „Слънцето е в своя Апогей”, защото знаем, че е настъпил моментът, от който ще започне да се снишава над хоризонта, сигнализирайки, че „Лятото започва да търси своята Есен”.

За целите на нашето изследване ще използваме термина „Апогей” в смисъл на върховата точка на личните жизнени и творчески сили, житейските постижения и степента на реализираните стремежи. В буквален смисъл понятието означава „най-отдалечен от Земята”. А в смисъла на Наръчника – състоянието, в което земните и битови тревоги не биха замъглили нито съзнанието, нито настроението, нито мечтите и успехите ни, защото ние вече разполагаме с решения за проблемите и имаме достатъчно въздух, за да се гмурнем в морето от изпитания.

**Развитие на цивилизацията. Днес прилагаме измерването на човешкия живот като „високо-технологична оценка на социално-икономическата еволюция и научно-техническия напредък на нациите”, и пропускаме да забележим факта, че качественото измерване на земния живот е въведено още преди възникването на самата човешка цивилизация.

Критериите на едно такова „древно” измерване сочат, че показателите на умственото, интелектуално, техническо и битово развитие, могат да бъдат напълно пренебрегнати при наличието на духовна бедност, душевно невежество и безсърдечност, тоест при една неуравновесена социална, културна и политическа среда, управлявана от религиозна мизерия.

Херметическият принцип „Каквото горе, това идолу” подсказва, че колкото по-извисен и богат е човешкия дух, толкова по-чиста и плодородна е неговата душа, но и толкова по-качествена и усъвършенствана е неговата материална изява. И обратно, колкото по-натоварена е една душа с грижи и страдания, породени от неестествено култивираната й привързаност към материята, толкова по-слаб и безсилен е нейният дух в материалната реализация.

Например, в древноегипетската митология за сътворението и управлението на живота на Земята, базирана на херметическото учение и принципите на  безсмъртието, според качеството на земния живот се определя и качеството на задгробния. Ключов момент в това учение е краят на пътуването на душата през подземното царство, когато Изида – богинята на плодородието и възкресението, претегля душите на везна в „Залата на двете истини”. Нейната мерна единица за тегло е перо от Маат - крилатата богиня на истината, справедливостта, баланса и хармонията. Ако душата е по-тежка от перото, не може да премине в Царството на Вечността и е връщана обратно от своите „теглила”. Някои изследователи стигат до извода, че произхода на това учение, превърнало се в „религия на върховенството” в Древен Египет в периода 4000-3500 г. пр. хр., датира още от преди 50 000 години

***Талант – търговска мерна единица за тегло в античността, оценявана с нейната равностойност в благороден метал или парична единица. В Библията понятието „талант” се използва тризначно – като мерна единица за тегло, като парична единица и в смисъл на дарба, качества, умения – т.е. разменна единица за търговски, паричен и интелектуален обмен.

****Алхимия е името на древната наука за трансформиране на обикновените елементи в техните висши проявления. Алхимията често погрешно е свързвана с магия и тъмните сили, но ние дължим постиженията си в медицината и всички други области на съвременната наука благодарение на Висшето познание на Алхимията, което води световните цивилизации към просперитета от самото начало на човечеството.

Злочестата й популярност се дължи не на друго, а на факта, че същите тези сили, от незапомнени времена, полагат неимоверни усилия да придобият „плодовете на Висшето познание”, използвайки за разменна монета страховете на невежата човешка душа. В тази борба за надмощие настъпват и икономическите, социални, политически, религиозни и културни кризи, съпътствани от масови неизлечими заболявания и пандемии. В такива моменти именно невежеството и страховете подлагат на изпитание устоите на цивилизациите. 

Висшият Разум никога не би допуснал да бъде овладян от низши страсти, и без значение дали една цивилизация напълно ще се самоунищожи и изчезне от лицето на Земята, Висшето познание винаги се връща, за да учи и води човека в неговото земно съществуване

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО

А лхими Я на А поге Я ИзкуствотО да Бъдеш Себе си!   посланието от корицата  Книгата, която Ви предстои да разлистите , се появи...

най-четени